A korona pénzrendszer (1892-1925)

Az 1857-es bécsi szerződés alapján a törvényes fizetőeszköz a forint volt, egészen 1892-ig. A hivatalos pénzintézet az Osztrák-Magyar Monarchia idejében, az 1878-ban alapított Osztrák-Magyar bank volt. Ez a bank hozta létre 1880-ban az első olyan bankjegyeket, amelyeknek egyik oldala magyar, másik oldala német felirattal volt nyomva.

1892-ben emelkedett törvényerőre a korona mint aranyalapú valuta. Még 1899-ben az Osztrák-Magyar bank lett a pénzforgalom egyedüli szabályozója, ám a kötelező koronában való számítás csak 1900. január 1-jén került bevezetésre.

Az első koronaértékű bankjegy 1900-ban jelent meg Magyarországon.

1918. november 1-jén véget ért az első világháború, az Osztrák-Magyar monarchia felbomlása után. Magyarországnak ezután saját pénzt kellett készítenie, viszont gazdasági helyzete igen rossz volt. 1919-ben a szétszakadt országok saját nevükkel bélyegezték le a korona bankjegyeket. Ez azt jelentette, hogy ezekben az országokban csak azok maradtak érvényben, amelyek az ország, esetenként az adott város, vagy bizonyos katonai csapatok bélyegzőjével voltak ellátva.

1919. december 31-én megszűnt az Osztrák-Magyar bank egyeduralma, 1921-ben megalapították a Magyar Királyi Állami Jegyintézetet, amelyet az új korona bankjegyek elkészítésével bíztak meg.

1924-ben megalakult a Magyar Nemzeti Bank. Egy évvel később már önálló jegybankként, az általa megvásárolt pénzjegynyomdával kezdte el gyártani az önálló magyar pénzeket.

2 Korona
2 Korona
Dátum: 1920
5 Korona
5 Korona
Dátum: 1920
1 Korona
1 Korona
Dátum: 1920 január 1.
2 Korona
2 Korona
Dátum: 1920 január 1.
5 Korona
5 Korona
Dátum: 1920. január 1.
10 Korona
10 Korona
Dátum: 1920 január 1.
20 Korona
20 Korona
Dátum: 1920 január 1.
50 Korona
50 Korona
Dátum: 1920 január 1.
100 Korona
100 Korona
Dátum: 1920 január 1.
500 Korona
500 Korona
Dátum: 1920 január 1.